Kogo chroni Komisja Nadzoru Finansowego?

O Komisji Nadzoru Finansowego słyszał chyba każdy, jednak niewiele osób wie, za co ona odpowiada. Reguluje ona rynek finansowy, a jednocześnie chroni wszystkie podmioty, które stanowią jego składową. Można więc powiedzieć, że KNF chroni całe nasze społeczeństwa. Warto wiedzieć, że każdy obywatel może zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem danej firmy. Z pewnością przekazane informacje zostaną sprawdzone, a podmiot zweryfikowany.

Kontrola prawna

Specjalny organ Komisji Nadzoru Finansowego (przeczytaj artykuł szerzej opisujący KNF) odpowiada za to, aby wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku działały zgodnie z przepisami prawa. Warto wiedzieć, że organ posiada prawo wyłączenia z rynku podmiotów, których działanie wzbudza obiekcję. Stworzono nawet specjalną listę ostrzegawczą KNF, na której trafiają nieuczciwi przedsiębiorcy. Jest ona publiczna, więc każdy może się z nią zapoznać.

Istotnym jest to, że Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na nieuczciwe przedsiębiorstwo karę finansową. Rekordową kwotą była sankcja o wartości przekraczającej pięć milionów złotych.

Monitorowanie banków

KNF ma za zadanie nadzorować pracę banków. Warto wiedzieć, że organ ten odpowiada za wszystkie funkcjonujące w Polsce banki. Nie tylko dba o to, aby funkcjonowały one zgodnie z przepisami prawa, ale również reguluje ich działania. Udziela również wszystkich niezbędnych licencji i zezwoleń. Posiada prawo dyscyplinujące.

Wszystkie działania KNF mają za zadanie zwiększenie stabilności banków. Wszystko po to, aby podmioty prawidłowo zarządzały ryzykiem. Organ ten kontroluje również system wewnętrzny podmiotów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Komisja Nadzoru Finansowego może zarządzić o dodatkowych wymogach kapitałowych. Maksymalna kara finansowa, jaka może zostać nałożona na bank wynosi milion złotych. KNF może również wnieść o odwołanie prezesa banku.

Jakie instytucje kontroluje KNF?

KMF kontroluje ogromną ilość instytucji z różnych sektorów. Powołano kilkadziesiąt departamentów, a każdy z nich odpowiada za coś innego. Organ monitoruje m.in. Giełdę Papierów Wartościowych, banki oraz Skok-i, podmioty prowadzące obsługę funduszy, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne, a także wiele innych.

Dzięki KNF możemy być spokojni o nasze pieniądze. Działanie tego organu odczuwane jest przez każdego z nas. Możemy m.in. spokojnie oddać pieniądze do banku bez ryzyka, że ulegną one zaginięciu, czy też znikną z naszego konta.

Dobrze jednak wiedzieć, że ZUS oraz KRUS to odrębne instytucje, które nie podlegają KNF.