Metody i formy rozliczeń PIT

Jak należy rozliczyć deklarację PIT? Jakie istnieją metody rozliczeń?

Rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT wymaga przygotowania i złożenia deklaracji rocznej podatku PIT. Stanowi ona podstawę do zwrotu nadpłaty podatku wiążącej się z nadwyżką wypłaconej zaliczki na podatek większej niż wartość podatku lub zapłaty podatku. Rozliczenie powinno być wykonane w odpowiedniej formie i w odpowiedni sposób.

Warto zauważyć, że od 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom usługę e-PIT (dotyczy PIT-37 i PIT-38). W związku z tym zostaje dokonane rozliczenie roczne na podstawie danych, jakie posiada administracja skarbowa. Pamiętajmy, że takie rozliczenie nie obejmuje jednak ulg.

Wypełnienie formularza

PIT musi być wypełniony na właściwym formularzu – podatnik ma za zadanie wybrać odpowiedni druk. Druk PIT zależy głównie od tego, czy zaliczki na podatek opłacamy samodzielnie, czy robi to za nas inny podmiot (zakład pracy). Istotną kwestią są także rodzaje przychodu rozliczanego w deklaracji.

Co należy wskazać w deklaracji podatkowej? Głównie przychody, koszty, dochody, kwotę wolną od podatku, odliczenia i ulgi, które nam przysługują za dany rok. Taką deklarację trzeba składać co roku.

Złożenie takiej deklaracji wymaga także złożenia swojego podpisu. Jeśli chodzi o deklaracje wysyłane elektronicznie – podpisem jest zestaw autoryzacyjnych danych, które identyfikują podatnika przed organem skarbowym. Można także skorzystać z elektronicznego podpisu.

Deklarację roczną PIT może również złożyć pełnomocnik, po uzyskaniu pisemnej formy zgłoszonej w formularzu.

Dokumenty składane elektronicznie

Dosyć nową usługą jest e-PIT, który umożliwia złożenie deklaracji za pomocą elektronicznych form komunikacji, czyli drogą internetową. W tym przypadku należy skorzystać z portalu podatki.gov.pl, gdzie znajdziemy wstępny ePIT, który należy sprawdzić, uzupełnić i wysłać elektronicznie (lub wydrukować i zanieść do urzędu).

Metody rozliczenia PIT

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych może odbywać się kilkoma metodami – rozliczyć możemy się z małżonkiem lub samemu. Ponadto, podtnik może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (rozliczenie z dzieckiem).

Dopuszczalnymi formami opodatkowania są; opodatkowanie w formie skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, liniowe.

Wybór danej formy może także wpłynąć na metodę opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dobrze rozliczyliśmy PIT, warto poprosić o pomoc doświadczonego księgowego.