Gdy kobieta nie była zatrudniona przed porodem

Ciąża to bardzo ważny czas dla każdej kobiety. Najistotniejszą kwestią jest oczywiście zdrowie ciężarnej i jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Jedne kobiety mogą pracować przez całą ciążę inne z kolei, mają zalecenie, by przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Jest jeszcze jedna grupa kobiet, które nigdzie nie były zatrudnione przed ciążą i w czasie jej trwania. Brak zatrudnienia może wynikać z wielu powodów, nie zawsze jest to tak, że kobieta liczy tylko na łatwe świadczenia po porodzie. Czasem ciąża jest niespodzianką, o której się dowiaduje w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Wtedy sprawy nieco się komplikują i przyszła mama zazwyczaj przestaje szukać pracy.

Brak urlopu i zasiłku – co dalej?

Jak wiadomo, gdy brak jest zatrudnienia najczęściej na podstawie umowy o pracę ciężarna nie ma również żadnych praw do świadczeń pieniężnych przysługujących ciężarnym na etacie. Czasem zdarza się, że kobieta zatrudnia się gdzieś po znajomości na początku ciąży, aby móc pobierać później zasiłek macierzyński. Warto wiedzieć, że kobietom, które urodziły, a nie były zatrudnione, należy się przez 12 miesięcy od urodzenia dziecka “kosiniakowe”. Jest to pomoc finansowa dla kobiet pracujących na umowę o dzieło, niepracujących, studentek itp. Obecnie kwota tego świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. W tym czasie młoda mama nie może podjąć żadnego zatrudnienia, gdyż grozi to utratą świadczenia.

Brak zatrudnienia to również brak prawa do urlopu macierzyńskiego, a więc wiąże się to z dalszym bezrobociem. Nie każdy o tym wie, ale urlop macierzyński to czas, kiedy w dalszym ciągu odprowadzane są składki oraz czas ten liczy się do emerytury kobiety.

Ubezpieczenie zdrowotne przed i po porodzie

W momencie, gdy kobieta nie była zatrudniona przed porodem, nie ma również ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że jest zarejestrowana w urzędzie pracy lub ubezpiecza ją mąż w swoim zakładzie pracy. Wtedy sytuacja jest jasna. Jednak zdarza się, że tego ubezpieczenia nie posiada. Wyjątek stanowi okres ciąży i połogu, wtedy to ciężarna ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz porodu bez względu na to, czy posiada ubezpieczenie, czy nie.

Dodatkowa pomoc na wychowanie dziecka 

Dodatkowym świadczeniem jest pomoc finansowa w formie 500 plus. Co prawda ta pomoc należy się każdej mamie bez względu na historię jej zatrudnienia. Jednak dla kobiety, która nie może liczyć na żadną inną pomoc jest to duże wsparcie. Pomoc ta należy się na każde dziecko, bez względu na dochody.